Συνέδρια

Η οργάνωση συνεδρίων και events αποτελεί επιστήμη…

Η Εταιρεία μας έχει αποδείξει ότι ξέρει να οργανώνει πολύ επιτυχή συνέδρια. Τόσο το Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου, που οργανώνουμε για 10 συνεχή έτη σε συνεργασία με το ΙΕΝΕ και είναι η ναυαρχίδα των συνεδρίων μας καθώς και όλα τα άλλα Συνέδρια που οργανώνουμε σημειώνουν τεράστια επιτυχία. Επίσης, τα δύο Συνέδρια για τις Επενδύσεις και την Ανάπτυξη που οργανώσαμε διαδοχικά στην Αθήνα, έχουν καθιερώσει την Εταιρεία μας στο χώρο του διοργανωτή επιτυχών Συνεδρίων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Η άρτια οργάνωση, η χρησιμοποίηση αξιόλογων ομιλητών, η προσέλκυση σημαντικών Χορηγών, η μεγάλη συμμετοχή συνέδρων και γενικά όλο το οργανωτικό πλαίσιο των συνεδρίων της Εταιρείας μας, δείχνουν την πλούσια εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας για τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις.

Επίσης, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την οργάνωση Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων οργανισμών και επιχειρήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, και άλλων events (π.χ. εγκαινίων, επιστημονικών συνάξεων, κλαδικών επαγγελματικών φόρουμ, κ.ά.)